[ مشاهده همه نمونه کارها ]

صنایع دستی و آثار هنری

نمونه کارها طراحی و اجرای آرانو دیزاین را در زمینه های زیر دنبال کنید.

تابلو گل و مرغ با تکنیک مینا خانه بندی
مینا خانه بندی

تابلو گل و مرغ

طراحی و اجرا در استودیو آرانو دیزاین / مینا خانه بندی/ تهران / 1396

Scroll to Top