[ نمونه کارهای ما ]

نمونه کارها طراحی و اجرا

...

نمونه کارها طراحی و اجرای آرانو دیزاین را در زمینه های زیر دنبال کنید.

طراحی مرکز تفریحی و سالن ورزشی به سبک مدرن و پارامتریک
مرکز تفریحی ورزشی خمین
طراحی محوطه (لنداسکیپ) اطراف یادمان شهید زین الدین (شهدار دارساوین) در سردشت
یادمان شهید زین الدین (دارساوین)
طراحی نما آپارتمان 5 طبقه در شهرک بنفشه کرج
آپارتمان مسکونی بنفشه چهارم